Basisprincipes

Bij de uitrol van laadpalen voor elektrische voertuigen moet er met 3 fundamentele principes rekening worden gehouden:

 1. Ze moeten passen in de visie en het gewestelijke beleid voor:
  1. Mobiliteit: vermindering van de afgelegde afstanden met de auto en van het aantal particuliere auto's, bevordering van actieve mobiliteit, uitbouw van het openbaar vervoer, publieke ruimte vrijmaken voor andere toepassingen dan de auto (Good Move), enzovoort.
  2. Milieu: vermindering van de uitstoot van luchtvervuilende stoffen, broeikasgassen en lawaai.
  3. Energie: meer herbruikbare energie gebruiken, stabiliteit van het elektriciteitsnet.
    
 2. Ze moeten zorgen voor een geruststellende ontwikkeling die het algemene gebruik van elektrische voertuigen geloofwaardig maakt op een realistische manier, zonder de behoeften te overschatten, vooral in de publieke ruimte.
   
 3. De uitrol moet gebeuren zonder overheidsfinanciering: met het oog op sociale rechtvaardigheid worden de kosten voor de uitbouw van het netwerk door de gebruikers van de laadpalen betaald. Dat is een essentiële voorwaarde voor een stad als Brussel, waar slechts 48% van de huishoudens over een motorvoertuig beschikt.