De visie van het Gewest

Om de transitie te versnellen naar een lage-emissiemobiliteit lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest electrify.brussels: het plan om een netwerk van laadpalen voor elektrische voertuigen te installeren waarvan iedereen gebruik kan maken.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil vanaf 2030 de CO2-uitstoot verminderen met 47% en tegen 2050 CO2-neutraal zijn. Omdat wegverkeer verantwoordelijk is voor 27% van alle CO2-uitstoot in Brussel, steunt de regering actief de transitie naar een minder vervuilende mobiliteit.

Om fossiele brandstoffen – benzine en diesel – geleidelijk van het grondgebied te bannen, heeft het Gewest al belangrijke maatregelen genomen, zoals het gewestelijk mobiliteitsplan 'Good Move' en de LEZ (lage emissiezone). De volgende stappen zijn:

 • Verbod op dieselmotoren voor lichte voertuigen vanaf 2030
 • Verbod op benzine-, CNG- en LPG-motoren voor lichte voertuigen vanaf 2035

Elektrische voertuigen zijn momenteel het minst vervuilende en meest geloofwaardige technologische alternatief voor klassieke voertuigen met een verbrandingsmotor. Het Gewest ondersteunt daarom hun ontwikkeling op zijn grondgebied door een netwerk van laadstations te creëren, zodat iedereen hun voertuig kan opladen.

 

Verplaatsingen in Brussel anders benaderen

De huidige gemotoriseerde mobiliteit met verbrandingsmotoren (benzine of diesel) werkt twee grote milieuproblemen in de hand: de uitstoot van broeikasgassen (op wereldniveau) en luchtvervuiling (op lokaal niveau). Om die hinder te beperken, zijn er drie globale duurzame mobiliteitsstrategieën geïdentificeerd:

 • Matiging: het aantal verplaatsingen beperken
 • Modal shift: de voorkeur geven aan vervoersvormen die weinig energie verbruiken (wandelen, fietsen, openbaar vervoer)
 • Motor shift: energieverbruik door gemotoriseerd vervoer verminderen dankzij elektrificatie

Met electrify.brussels zet  het Gewest, naast de maatregelen op vlak van modal shift (zie Good Move), ook in op de motor shift.

Repenser les déplacements à Bruxelles

Oplossingen voor iedereen

In de stedelijke context van Brussel is het essentieel om te voorzien in laadmogelijkheden waarvan iedereen gebruik kan maken. Met electrify.brussels breidt het Gewest het laadpaalnetwerk uit.

De doelstellingen:

 • 1 publieke laadpaal op minder dan 150 meter van elk Brussels gezin in 2024
 • 9500 publieke laadpalen vanaf 2025
 • 22.000 publieke laadpalen in 2035

Doelstelling 22.000
22.000 publieke laadpalen tegen 2035? Dat is wat experts vooropstellen om de transitie te maken naar een geloofwaardige – en voor iedereen geruststellende – oplossing met mobiliteit zonder directe uitstoot.

Des solutions pour tous
Hover image

Een globale en inclusieve strategie

Om de transitie maximaal te ondersteunen, garandeert electrify.brussels het recht om te laden voor iedereen, dankzij:

 • Een voor iedereen toegankelijk laadpaalnetwerk in het hele Gewest
 • Een veilige en kwaliteitsvolle toegang tot de laadpalen
 • Een beschikbaar elektriciteitsnet
 • Voorbehouden laadpalen voor taxi's en deelauto's
 • Experts facilitators die helpen bij het plaatsen van laadpalen
Une stratégie globale et inclusive