FAQ

Wat is Electrify.brussels, hoe installeert u een laadpaal, hoe laadt u uw voertuig op, ...? In onze FAQ vindt u snel het antwoord op al uw vragen!

FAQ

Over electrify.brussels

Wat is electrify.brussels?

Electrify.brussels is de naam van het plan om in Brussel een netwerk van laadpalen voor elektrische voertuigen te installeren die voor iedereen toegankelijk zijn. Meer informatie vind je in het 'electrify.brussels'-uitrolplan.

Wat is het milieueffect van batterijen?

Elektrische voertuigen zijn niet vervuilender dan benzinevoertuigen, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de productie van batterijen. Gemotoriseerde mobiliteit, zowel thermisch als elektrisch, heeft een aanzienlijke impact op het milieu. Daarom raden we mensen in Brussel aan om waar mogelijk te lopen, te fietsen en het openbaar vervoer te gebruiken, en alleen een auto te gebruiken als het echt nodig is. Uit studies van levenscyclusanalyses waarmee een milieubalans kan worden opgemaakt, blijkt echter dat het elektrische voertuig, zelfs met de productie van de batterij, beter is dan het thermische voertuig, zowel wat de luchtkwaliteit als de uitstoot van broeikasgassen betreft.

Over de installatie van laadpalen

In een eengezinswoning

Heb ik een milieuvergunning nodig?
Als u eigenaar van een eengezinswoning bent, hebt u geen milieuvergunning nodig.

Zijn alle soorten laadpalen geschikt voor alle voertuigen?
Niet alle elektrische voertuigen zijn compatibel met alle soorten laadpalen. Vooral hybride voertuigen hebben een lager vermogen nodig. Raadpleeg de instructies van de fabrikant.

Ik heb geen eigen parking. Kan ik een aanvraag indienen om bij mij in de buurt een openbaar laadstation te plaatsen?
Het Brusselse netwerk van openbare laadstations wordt volop uitgerold. Het electrify.brussels-plan voorziet in een verdichting van het netwerk, zodat vanaf 2024 elk Brussels gezin toegang heeft tot een laadstation op minder dan 150 meter van zijn deur. Het Gewest (Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel) bepaalt met de hulp van onafhankelijke experts (VUB), Sibelga en de gemeenten waar de laadstations komen op basis van precies vastgelegde criteria, zodat alle Brusselaars er baat bij hebben. Het is niet mogelijk om de plaatsing van een openbaar laadstation aan te vragen. Als burger kunt u ons wel met het formulier 'Nood aan een laadstation' melden waar laadstations nodig zouden zijn.

Heb ik recht op financiële steun voor het plaatsen van een laadstation?  
De federale overheid voorziet in een belastingvermindering voor de plaatsing van thuislaadstations. Het Gewest voorziet ook in steun voor professionelen. Meer informatie over steunmaatregelen.

In een appartementsgebouw en in een bedrijf

Ik heb een parkeerplaats in een appartementsgebouw. Wat zijn mijn rechten/plichten?
De wet op de mede-eigendom (wet van 18 juni 2018 tot wijziging van artikel 577-2 §10 van het burgerlijk wetboek) voert in zekere zin een 'recht op een elektrische verbinding' in aangezien ze elke mede-eigenaar in een gebouw de toestemming verleent om in de gemeenschappelijke delen aanpassingen door te voeren. De mede-eigenaar mag dus (op zijn kosten) een laadstation plaatsen in de mede-eigendom als hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet hij twee maanden op voorhand een aangetekend schrijven sturen naar de syndicus of naar de vereniging van mede-eigenaars.

Welke wetgeving is van toepassing op het plaatsen van laadstations?
De volgende wetteksten bepalen het wettelijke kader:

Wat zijn de verschillende mogelijkheden om laadstations in een appartementsgebouw te plaatsen?
Er zijn verschillende oplossingen die elk voor- en nadelen hebben. Ga voor meer informatie naar de pagina 'Plaatsen van laadstations in een appartementsgebouw'.

 • Individuele oplossing: Elke bewoner plaatst zijn eigen laadstation onder zijn eigen individuele elektriciteitsmeter.
   
 • Collectieve oplossing voor de basisinstallatie: De mede-eigendom investeert in alles wat met bekabeling en aansluiting op het netwerk te maken heeft. Elke bewoner heeft dan de mogelijkheid om op zijn parkeerplaats een laadstation te plaatsen. Deze investering gebeurt op individuele basis. Alle laadstations worden samen beheerd onder de elektriciteitsmeter van de gemeenschappelijke delen.
   
 • Collectieve oplossing voor de basisinstallatie en de plaatsing van laadstations: De mede-eigendom investeert in het hele systeem (bekabeling, aansluiting op het netwerk en laadstations). Elke bewoner heeft zijn eigen laadstation. Een leverancier levert alle laadstations die samen onder de elektriciteitsmeter van de gemeenschappelijke delen worden beheerd.
   
 • Collectieve en gedeelde oplossing: De mede-eigendom levert een aantal laadstations die alle bewoners mogen gebruiken. Bewoners hebben geen eigen laadpunt.

Heb ik een milieuvergunning nodig?
Als uw appartement deel uitmaakt van een gebouw met minder dan 10 parkeerplaatsen, hebt u geen milieuvergunning nodig. Heeft uw gebouw een parking met 10 plaatsen of meer? Dan moet u voldoen aan de wetgeving over milieuvergunningen.
Meer info: ontdek de gids voor het plaatsen van laadpalen in appartementsgebouwen.  

Welke veiligheidsvoorwaarden gelden in parkings onderworpen aan een milieuvergunning?
Zorg ervoor dat de laadpunten zijn ontworpen voor het opladen van elektrische voertuigen. De elektrische installatie moet voldoende krachtig zijn om voertuigen te kunnen opladen en gekeurd zijn door een erkende instantie om zeker te zijn dat ze voldoet aan het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties). De voorwaarden zijn ook anders als uw parking overdekt of gesloten is en al dan niet over een automatisch branddetectiesysteem beschikt. In de oplaadzone moet in ieder geval een ventilatiesysteem aanwezig zijn dat de lucht om de 3 uur ververst en een brandblusser van minimum 6 kg.  Raadpleeg onze pagina 'Plaatsen van laadstations in een appartementsgebouw' voor meer informatie en de artikels 6-7-8 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 november 2022 betreffende de laadpunten.

Worden garageboxen als open of gesloten parkings beschouwd?
Garageboxen worden niet als gesloten, maar wel degelijk als open parkings beschouwd (niet-overdekte parkings). Het besluit dat de algemene uitbatingsvoorwaarden voor parkings vastlegt, zegt dat een niet-overdekte parking een parking is zonder dak, of een geheel van garageboxen die individueel toegankelijk zijn via een niet-overdekte manoeuvreerruimte.

Door wie moet ik de brandveiligheidsinstallaties laten keuren?
Als u laadstations plaatst, moet u voldoen aan de wetgeving op brandveiligheid in parkings. De vereiste installaties voor de brandveiligheid hoeven echter niet te worden gekeurd wanneer u de laadstations plaatst. De brandweer controleert alle installaties wanneer een nieuwe milieuvergunning (voor de parking) wordt aangevraagd of wanneer de milieuvergunning moet worden vernieuwd.

Op welke financiële steun kan ik aanspraak maken wanneer ik een laadstation in een appartementsgebouw plaats?
De federale overheid voorziet in een belastingvermindering wanneer particulieren of organisaties laadstations plaatsen. Het Gewest voorziet ook in steun voor professionelen.

Meer informatie over steunmaatregelen

Zijn de door de brandweer opgelegde voorwaarden niet te streng om het plaatsen van laadpalen in de ondergrondse parkeergarages van gebouwen toe te staan? 
De wetgeving is onlangs veranderd. Het is nu mogelijk om laadpalen te plaatsen in alle flatgebouwen. Alle informatie vindt u in de "Gids voor de installatie van laadpalen in flatgebouwen".

Over het opladen aan publieke laadpalen

Welke soorten voertuigen kan ik aan een laadpaal opladen?

De laadpalen zijn uitsluitend bedoeld voor elektrische auto's en niet voor fietsen of andere elektrische vervoermiddelen (zoals scooters).
Let wel: u kunt niet alle voertuigen aan dezelfde laadpalen opladen. Vooral hybride voertuigen hebben een lager vermogen nodig.

Met wie kan ik contact opnemen bij pech of storing?

Neem in het geval van een publieke laadpaal contact op met de operator. U vindt de contactgegevens meestal op de laadpaal terug.

Hoe betaal ik voor mijn oplaadbeurt?

Dat kan op twee manieren:

 • Gebruik de laadbadge of -kaart van uw aanbieder van laaddiensten. Die brengt het bedrag in rekening.
 • Hebt u geen oplaadprovider? Scan dan met uw smartphone de QR-code op de laadpaal en volg de instructies.
Is mijn laadkaart compatibel?

U kunt met de kaarten van de meeste oplaadproviders terecht bij de laadpalen van TotalEnergies en EnergyDrive.

Wat kost het opladen?

Momenteel hanteren de beide laadstationoperatoren de volgende tarieven:

 • TotalEnergies: 0,58 €/kWh (ter informatie), met een minimum van 10 kWh per laadbeurt.
 • EnergyDrive: 0,35 €/kWh (ter informatie), met een minimum van 5 kWh per laadbeurt.

Let wel: u moet bij dit bedrag nog de eventuele meerkosten van uw MSP rekenen.

Als u geen overeenkomst met een MSP hebt en u met uw smartphone de QR-code op de laadpaal scant, gelden de volgende tarieven:

 • TotalEnergies: 0,58 €/kWh (ter informatie), met een minimum van 10 kWh per laadbeurt.
 • EnergyDrive: 0,35 €/kWh (ter informatie), met een minimum van 5 kWh per laadbeurt.

Bij een gemiddeld verbruik van 15 kW per 100 kilometer betaalt u dus € 5,25 bij EnergyDrive en € 8,70 bij TotalEnergies, boven op de eventuele kosten van uw MSP (leverancier).

Hoelang duurt het om mijn voertuig op te laden?

Aan een laadpaal met een vermogen van 7,4 kW duurt het voor de meeste elektrische voertuigen 30 minuten voor een rijbereik van minstens 20 kilometer. De laadpalen van het Brusselse netwerk hebben een normaal vermogen tussen 7,4 kW en 11 kW.

Hoe kan ik sneller opladen?

Gemiddeld blijft een voertuig 95% van de tijd stilstaan. Bij normaal dagelijks gebruik van het voertuig wordt daarom aanbevolen de accu 's nachts op te laden. Om sneller op te laden kunt u de openbare snel laadpalen gebruiken (zie kaart "Waar opladen" en activeer de filters "Snel” en "Super snel"). Deze oplaadpunten kunnen in 30 minuten ongeveer 80% van de batterij opladen, maar ze zijn duurder dan normale laadpunten.

Wat is het verschil in kosten tussen particulier en openbaar opladen?

Voor privé laadpalen zijn de kosten afhankelijk van de oplaadprovider overeengekomen elektriciteitscontract. Voor normaal openbaar laadpalen hangen de kosten af van de leverancier van het laadpunt. Het is iets hoger dan voor privé laadpalen. Momenteel zijn er in Brussel 2 leveranciers met de volgende tarieven: TotalEnergies: 0,58 €/kWh / EnergyDrive: 0,35 €/kWh.

Waarom zijn er meer laadpalen in Vlaanderen dan in Brussel?

Momenteel is het aantal laadstations hoger in Vlaanderen, omdat het aantal elektrische voertuigen daar groter is dan in Brussel. Electrify.brussels wil tegen 2035 22.000 oplaadstations installeren.

Over het opladen aan privélaadpalen

Ik wil thuis een laadpaal plaatsen voor mijn elektrisch voertuig. Bij wie kan ik terecht?

U hebt verschillende mogelijkheden. U kunt een beroep doe op een elektricien, op een firma gespecialiseerd in het plaatsen van laadpalen of op uw concessiehouder. Ook een aantal energieleveranciers bieden deze dienst aan.

Raadpleeg de lijst met operatoren in Brussel

Krijg ik subsidies voor het plaatsen van een thuislaadpaal?

Ja, onder bepaalde voorwaarden hebt u recht op belastingvermindering voor de uitgaven gedaan tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024. Die varieert van 45 % tot 15 % (met een plafond van € 1500), afhankelijk van het jaar waarin u voor de plaatsing hebt betaald.

Meer informatie

Hoe sluit ik een snel- of semisnellaadpaal aan op een 230 V-netwerk?

Voor een snel- of semisnellaadpaal hebt u een driefasige aansluiting van 400 V + N nodig.  Als u aangesloten bent op een 230 V-netwerk, kunt u nog steeds tegen deze snelheden opladen door een spanningsregelaar te installeren. U hebt dan wel een driefasige 230 V-aansluiting nodig.

We raden niet aan om een (semi)snellaadpaal voor huishoudelijk gebruik te installeren. Die zijn veel duurder om aan te sluiten op het netwerk. En tenzij u dagelijks meerdere honderden kilometers rijdt, is een normale laadpaal met één vermogen ruim voldoende.

Mag ik een laadkabel vanuit mijn woning op het voetpad leggen?

De huidige wetgeving (zie artikels 7.2 en 7.3 van de wegcode) verbiedt het opladen van een elektrisch voertuig met een kabel die vanuit de woning over het voetpad naar het voertuig loopt. Die kabel vormt niet alleen een elektrisch risico, maar vermindert ook de toegankelijkheid en de veiligheid van personen die het voetpad gebruiken (valgevaar voor voetgangers, PBM's, e-steps enz.) en vormt een belemmering van de publieke ruimte.

Bovendien zegt de wetgever (zie artikel 29, §2 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) dat alleen Sibelga het exclusieve recht heeft om elektrische kabels in de publieke ruimte te onderhouden, te vervangen en te leggen.

Mag ik een standaard huishoudelijk stopcontact gebruiken om mijn voertuig op te laden ?

Nee. Een standaard stopcontact (15-20 ampère) is niet ontworpen om urenlang op volle kracht te werken. Pas op voor brandgevaar! Om uw installatie conform te maken, moet u ten minste een elektricien vragen een circuit te installeren dat uitsluitend bestemd is voor het opladen van uw voertuig. Het is absoluut noodzakelijk dat dit circuit goed is gedimensioneerd en beveiligd om brandgevaar te voorkomen. Vind alle informatie in onze gidsen voor de installatie van een laadpaal.

Is een elektrisch voertuig opladen gevaarlijk?

Op basis van de informatie waarover we nu beschikken, lijken de brandbelasting of het brandgevaar tijdens het parkeren niet hoger voor elektrische of hybride voertuigen dan voor recente voertuigen met een verbrandingsmotor. Men neemt wel aan dat het brandgevaar bij elektrische of hybride voertuigen lichtjes hoger ligt tijdens het laden.

Voertuigen en batterij: Er zijn specifieke risico's verbonden aan bepaalde batterijen (lithium-ionbatterijen) die in elektrische of hybride voertuigen worden gebruikt. Het gaat om de zogenaamde thermische instabiliteitsreactie die ertoe kan leiden dat het voertuig vuur vat. Het batterijmanagementsysteem van het voertuig is ontworpen om dat te vermijden, maar dat werkt niet feilloos. Tijdige detectie is cruciaal om thermische instabiliteit te voorkomen.

Laadinfrastructuur: De grootste risico's hebben niets te maken met het voertuig, maar zijn van elektrische aard. Daarom is het belangrijk dat de infrastructuur conform is en blijft gedurende de volledige levensduur van de installatie dankzij een nauwgezet beheer: nazicht, onderhoud en keuringen. De geldende veiligheidsregels voor elektrische installaties vindt u terug in het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties). Dit reglement in acht nemen is niet alleen een verplichting, maar laat ook toe om het risico op brand heel sterk te verminderen.