Een laadpaal plaatsen

Kunt u thuis of op uw werkplek een laadpaal plaatsen? Zeker doen. Een privélaadpaal is de eenvoudigste, meest praktische en voordeligste oplossing. Hier vind je onze gidsen voor de installatie van een laadpaal:

We maken u wegwijs

Gids voor eengezinswoningen

Raadpleeg de gids om particulieren met een eigen parkeerplaats bij het installeren van een laadpunt te begeleiden. De gids beschrijft stap voor stap het installatieproces (voorbereiding, technische keuzes, realisatie) en de meest voorkomende vragen en uitdagingen beantwoorden.

Download de gids (PDF)

Gids voor mede-eigendommen

Deze gids begeleidt de bewoners van appartementen en de Vereniging Van Mede-Eigenaars (VME) bij het installeren van een laadpunt. De gids beschrijft stap voor stap het en installatieproces (voorbereiding, technische keuzes, realisatie) en beantwoordt de meest voorkomende vragen en uitdagingen.

 

Gids voor bedrijven

Deze gids begeleidt de bedrijven bij het installeren van laadstations. De gids beschrijft stap voor stap het installatieproces (voorbereiding, technische keuzes, realisatie) en beantwoordt de meest voorkomende vragen en uitdagingen.

Download de gids (PDF)

Wij staan u bij

Federale steun

Aftrek van kosten voor particulieren:

De federale overheid voorziet in een belastingvermindering voor de installatie van laadpalen door een (erkende) specialist bij u thuis.

Tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 45% belastingvermindering

Tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023

30% belastingvermindering

Tussen 1 januari 2023 en 31 december 2024

15% belastingvermindering

De belastingvermindering wordt berekend op de belastingen (inclusief btw) die een belastingplichtige effectief voor een thuislaadpaal betaalt. Alleen de uitgaven die verband houden met de aankoop van een nieuwe laadpaal, de installatie, de keuring en eventuele aanpassingen aan de elektrische installatie (zoals de omschakeling van één naar drie fasen) geven recht op belastingvermindering. Als de belastingplichtige zelf een laadpaal plaatst, heeft die geen recht op belastingvermindering.

De belastingvermindering zelf is beperkt tot een maximumbedrag van 1500 euro per laadpaal en per belastingplichtige. Om van de belastingvermindering te genieten, moet de geïnstalleerde laadpaal ook voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Slimme laadpaal: de laadtijd en het laadvermogen moeten kunnen worden geregeld door een energiebeheersysteem, met behulp van een gestandaardiseerd digitaal protocol (zoals het Open Charge Point Protocol).
 • De laadpaal gebruikt alleen groene stroom (100% groen elektriciteitscontract, een lokale hernieuwbare energiebron zoals een fotovoltaïsche installatie of een combinatie van de twee).
 • De laadpaal is goedgekeurd door een erkende keuringsinstantie.
Aftrek van kosten voor ondernemingen en organisaties:
Publieke laadpalen (*) Tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 200% aftrek van kosten
Tussen 1 januari 2023 en 31 december 2024 150% aftrek van kosten
Niet-publieke laadpalen en elektrische laadinfrastructuur voor CO2-vrije vrachtwagens Tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 35% investeringsaftrek
Tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024 29,5% investeringsaftrek
Tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025 24% investeringsaftrek
Tussen 1 januari 2026 en 31 december 2026 18,5% investeringsaftrek
Tussen 1 januari 2027 en 31 december 2027 13,5% investeringsaftrek

(*) Om van deze aftrek voor verhoogde kosten te genieten, moeten de geïnstalleerde laadpalen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De laadpaal moet nieuw zijn: zo gekregen of gebouwd.
   
 • De laadpaal moet toegankelijk zijn voor het publiek, en dus vrij toegankelijk zijn voor alle derde partijen, zowel tijdens de normale openingsuren als daarbuiten. De laadpaal is ook geregistreerd en gepubliceerd bij de Federale Overheidsdienst Financiën, zodat gebruikers de locatie en beschikbaarheid ervan digitaal kunnen nagaan.
   
 • Het moet om een slimme laadpaal gaan: de laadtijd en het laadvermogen moeten kunnen worden geregeld door een energiebeheersysteem, met behulp van een gestandaardiseerd digitaal protocol (zoals het Open Charge Point Protocol).
   
 • De laadpaal moet lineair worden afgeschreven over minimaal vijf belastbare periodes.

Wilt u meer informatie over subsidies voor elektrische auto's en laadpalen in België? Die vindt u in de omzendbrief over de fiscale vergroening van de mobiliteit.

Gewestelijke steun

Premies mobiliteit lage uitstoot voor professionals

Mag u binnenkort niet langer met uw bedrijfsvoertuig in de LEZ (lage emissiezone) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rijden? Maak dan gebruik van de Mobiliteit lage uitstoot-premie van Brussel Economie en Werkgelegenheid om uw voertuig te vervangen en een laadpaal te installeren.

Meer info over de Mobiliteit lage uitstoot-premie

Projectoproep « Electrify.brussels » : financiële steun voor de installatie van elektrische laadpalen

Met de hulp van Leefmilieu Brussel via de projectoproep "Electrify.brussels" kunnen bedrijven investeren in elektrische uitrusting voor semi-publieke laadpalen in het Brussels Gewest of voor hun eigen wagenpark van taxi's en voertuigen voor logistiek of collectief personenvervoer.

In 2023 en in 2022 kregen 11 Brusselse bedrijven steun van Leefmilieu Brussel om binnen hun organisatie een laadinfrastructuur te installeren. 

Meer informatie op de website van Leefmilieu Brussel

 

Onze experts staan klaar om u te helpen – contacteer hen gerust

Facilitator laadinfrastructuur

Onze experts facilitators laadinfrastructuur geven mensen en organisaties advies over alle aspecten van de installatie van laadpalen: veiligheid, regels, kosten, enzovoort. Ze beantwoorden al uw vragen en kunnen u gratis begeleiden.

Meer weten

Mobility & Fleet Facilitator

Onze experts facilitators Mobility & Fleet geven ondernemingen en overheden advies over alle aspecten van het beheer van hun mobiliteit: budget, evolutie, duurzaam gebruik van uw autopark, enzovoort.

Meer weten

BWLKE-facilitator

Onze experts BWLKE-facilitators begeleiden ondernemingen gratis bij hun administratieve stappen voor een milieuvergunning of met hun parkeerbeleid i.k.v. het BWLKE (Brussels wetboek van lucht, klimaat en energiebeheersing).

Meer weten

Facilitator energiedelen en energiegemeenschappen

Onze experts facilitators energiedelen en energiegemeenschappen bieden begeleiding aan voor particulieren, ondernemingen en overheden die een energiedelende werking of gemeenschap met derde partijen willen opzetten. Laadpalen voor elektrische voertuigen plaatsen kan onderdeel zijn van een van deze projecten.

Meer weten

Hebt u geen toegang tot een eigen parking? Geen probleem! Het aantal publieke laadpalen in Brussel neemt voortdurend toe. Het electrify.brussels-plan voorziet tegen 2024 in de plaatsing van een laadpaal op minder dan 150 meter van elk Brussels gezin.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel) en Sibelga bepalen waar de laadpalen komen op basis van precies vastgelegde criteria, zodat alle Brusselaars er baat bij hebben. Je kan ons niet vragen om ergens een publieke laadpaal te plaatsen. Maar je kan wél melden waar er laadpalen nodig zijn, met het formulier 'Nood aan een laadpaal'.

Meer info:

Download de gids voor het plaatsen van laadpalen in:

OF

Neem contact op met de facilitator laadinfrastructuur

Onze experts facilitators laadinfrastructuur helpen u om een goede start te nemen, door zaken als veiligheid, regels en kosten met u te bespreken. Ze beantwoorden alle vragen van particulieren en rechtspersonen.