Een laadpaal plaatsen

Kunt u thuis of op uw werkplek een laadpaal plaatsen? Zeker doen. Een privélaadpaal is de eenvoudigste, meest praktische en voordeligste oplossing. Hier vind je onze gidsen voor de installatie van een laadpaal:

We maken u wegwijs

Gids voor particulieren

Binnenkort kunt u hier een gids om particulieren met een eigen parkeerplaats bij het installeren van een laadpunt te begeleiden. De gids zal stap voor stap het voorbereidings- en installatieproces beschrijven en de meest voorkomende vragen en uitdagingen beantwoorden.

1. Voorbereiding

Om de installatie in goede banen te leiden, stelt u best een duidelijk plan van aanpak op. Bekijk ook zeker eens de wetgeving en mogelijke vormen van overheidssteun.

2. Technische keuzes

Voordat u een offerte aanvraagt, moet u een aantal technische keuzes maken over de laadstations en de elektrische installatie. Bijvoorbeeld over:

 • Het geschikte type laadpunt
 • Het gewenste laadvermogen
 • De laadlocatie

Bekijk zeker ook de mogelijkheden van uw netaansluiting en huidige elektrische installatie. Besteed ook aandacht aan de elektrische veiligheid van de installatie en brandveiligheid.

3. Realisatie

Hebt u de gewenste aanpak en technische keuzes bepaald? Dan kan u een offertevraag opstellen.

Is de laadinfrastructuur geïnstalleerd? Besteed dan genoeg aandacht aan het beheer en onderhoud ervan.

Gids voor mede-eigendommen

Deze gids begeleidt de bewoners van appartementen en de Vereniging Van Mede-Eigenaars (VME) bij het installeren van een laadpunt. De gids beschrijft stap voor stap het voorbereidings- en installatieproces en beantwoordt de meest voorkomende vragen en uitdagingen.

 

1. Voorbereiding

Om de installatie van laadinfrastructuur in goede banen te leiden, stelt u best een duidelijk plan van aanpak op. In deze voorbereidingsfase is het belangrijk dat u zowel de wetgeving rond laadinfrastructuur in mede-eigendom, als de behoefte naar laadinfrastructuur in kaart brengt.

Vóór de uitvoering denkt de VME best al eens na over de gewenste aanpak: in mede-eigendom kunnen de voorzieningen individueel, collectief of gedeeld aangepakt worden. De gekozen aanpak heeft ook een gevolg voor de kosten en mogelijke financieringsvormen.

Dit hoofdstuk beschrijft de voor- en nadelen van verschillende strategieën en helpt u om de geschikte oplossing te vinden voor uw situatie.

2. Technische keuzes

Voordat u een offerte aanvraagt, moet u een aantal technische keuzes maken over de laadstations en de elektrische installatie. Bijvoorbeeld over:

 • Het geschikte type laadpunt
 • Het gewenste laadvermogen
 • De laadlocatie

Bekijk zeker ook de mogelijkheden van uw netaansluiting en huidige elektrische installatie. 

Daarnaast besteden we in dit hoofdstuk aandacht aan de elektrische veiligheid van de installatie en brandveiligheid.

3. Realisatie

Hebt u de gewenste aanpak en technische keuzes bepaald? Dan kan u een offertevraag opstellen. Idealiter stelt u uw keuzes eerst voor op de algemene vergadering van de VME.

Wanneer u de offerte aanvraagt, houdt u best rekening met enkele aandachtspunten. Die bespreken we in dit onderdeel van de gids.

Is de laadinfrastructuur geïnstalleerd? Besteed dan genoeg aandacht aan het beheer en onderhoud ervan.

Gids voor bedrijven

Binnenkort kunt u hier een gids om bedrijven te begeleiden bij het installeren van laadstations. De gids zal stap voor stap het voorbereidings- en installatieproces beschrijven en de meest voorkomende vragen en uitdagingen beantwoorden.

1. Voorbereiding

Om de installatie van laadinfrastructuur in goede banen te leiden, stelt u best een duidelijk plan van aanpak op. In deze voorbereidingsfase is het belangrijk dat u zowel de wetgeving rond laadinfrastructuur als de behoefte naar laadinfrastructuur binnen uw bedrijf in kaart brengt.

Vóór de uitvoering denkt u als bedrijf best al eens na over de gewenste aanpak en het gepaste financieringsmodel.

2. Technische keuzes

Voordat u een offerte aanvraagt, moet u een aantal technische keuzes maken over de laadstations en de elektrische installatie. Bijvoorbeeld over:

 • Het geschikte type laadpunt
 • Het gewenste laadvermogen
 • De laadlocatie

Bekijk zeker ook de mogelijkheden van uw netaansluiting en huidige elektrische installatie. Besteed ook aandacht aan de elektrische veiligheid van de installatie en brandveiligheid.

3. Realisatie

Hebt u de gewenste aanpak en technische keuzes bepaald? Dan kan u een offertevraag opstellen.

Is de laadinfrastructuur geïnstalleerd? Besteed dan genoeg aandacht aan het beheer en onderhoud ervan.

Wij staan u bij

Federale steun

Aftrek van kosten voor particulieren:

De federale overheid voorziet in een belastingvermindering voor de installatie van laadpalen door een (erkende) specialist bij u thuis.

Tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 45% belastingvermindering

Tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023

30% belastingvermindering

Tussen 1 januari 2023 en 31 december 2024

15% belastingvermindering

De belastingvermindering wordt berekend op de belastingen (inclusief btw) die een belastingplichtige effectief voor een thuislaadpaal betaalt. Alleen de uitgaven die verband houden met de aankoop van een nieuwe laadpaal, de installatie, de keuring en eventuele aanpassingen aan de elektrische installatie (zoals de omschakeling van één naar drie fasen) geven recht op belastingvermindering. Als de belastingplichtige zelf een laadpaal plaatst, heeft die geen recht op belastingvermindering.

De belastingvermindering zelf is beperkt tot een maximumbedrag van 1500 euro per laadpaal en per belastingplichtige. Om van de belastingvermindering te genieten, moet de geïnstalleerde laadpaal ook voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Slimme laadpaal: de laadtijd en het laadvermogen moeten kunnen worden geregeld door een energiebeheersysteem, met behulp van een gestandaardiseerd digitaal protocol (zoals het Open Charge Point Protocol).
 • De laadpaal gebruikt alleen groene stroom (100% groen elektriciteitscontract, een lokale hernieuwbare energiebron zoals een fotovoltaïsche installatie of een combinatie van de twee).
 • De laadpaal is goedgekeurd door een erkende keuringsinstantie.
Aftrek van kosten voor ondernemingen en organisaties:
Publieke laadpalen (*) Tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 200% aftrek van kosten
Tussen 1 januari 2023 en 31 december 2024 150% aftrek van kosten
Niet-publieke laadpalen en elektrische laadinfrastructuur voor CO2-vrije vrachtwagens Tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 35% investeringsaftrek
Tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024 29,5% investeringsaftrek
Tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025 24% investeringsaftrek
Tussen 1 januari 2026 en 31 december 2026 18,5% investeringsaftrek
Tussen 1 januari 2027 en 31 december 2027 13,5% investeringsaftrek

(*) Om van deze aftrek voor verhoogde kosten te genieten, moeten de geïnstalleerde laadpalen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De laadpaal moet nieuw zijn: zo gekregen of gebouwd.
   
 • De laadpaal moet toegankelijk zijn voor het publiek, en dus vrij toegankelijk zijn voor alle derde partijen, zowel tijdens de normale openingsuren als daarbuiten. De laadpaal is ook geregistreerd en gepubliceerd bij de Federale Overheidsdienst Financiën, zodat gebruikers de locatie en beschikbaarheid ervan digitaal kunnen nagaan.
   
 • Het moet om een slimme laadpaal gaan: de laadtijd en het laadvermogen moeten kunnen worden geregeld door een energiebeheersysteem, met behulp van een gestandaardiseerd digitaal protocol (zoals het Open Charge Point Protocol).
   
 • De laadpaal moet lineair worden afgeschreven over minimaal vijf belastbare periodes.

Wilt u meer informatie over subsidies voor elektrische auto's en laadpalen in België? Die vindt u in de omzendbrief over de fiscale vergroening van de mobiliteit.

Gewestelijke steun

LEZ-premie voor professionals: vervang uw bedrijfsvoertuig en installeer een elektrische laadpaal

Mag u binnenkort niet langer met uw bedrijfsvoertuig in de LEZ (lage emissiezone) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rijden? Maak dan gebruik van de LEZ-premie van Brussel Economie en Werkgelegenheid om uw voertuig te vervangen en een laadpaal te installeren.

Meer info over de LEZ-premie

Projectoproep « Low Emission Mobility » : financiële steun voor de installatie van elektrische laadpalen

In 2022 kregen 11 Brusselse bedrijven steun van Leefmilieu Brussel om binnen hun organisatie een laadinfrastructuur te installeren.

Onze experts staan klaar om u te helpen – contacteer hen gerust

Facilitator laadinfrastructuur

Onze experts facilitators laadinfrastructuur geven mensen en organisaties advies over alle aspecten van de installatie van laadpalen: veiligheid, regels, kosten, enzovoort. Ze beantwoorden al uw vragen en kunnen u gratis begeleiden.

Meer weten

Mobility & Fleet Facilitator

Onze experts facilitators Mobility & Fleet geven ondernemingen en overheden advies over alle aspecten van het beheer van hun mobiliteit: budget, evolutie, duurzaam gebruik van uw autopark, enzovoort.

Meer weten

BWLKE-facilitator

Onze experts BWLKE-facilitators begeleiden ondernemingen gratis bij hun administratieve stappen voor een milieuvergunning of met hun parkeerbeleid i.k.v. het BWLKE (Brussels wetboek van lucht, klimaat en energiebeheersing).

Meer weten

Facilitator energiedelen en energiegemeenschappen

Onze experts facilitators energiedelen en energiegemeenschappen bieden begeleiding aan voor particulieren, ondernemingen en overheden die een energiedelende werking of gemeenschap met derde partijen willen opzetten. Laadpalen voor elektrische voertuigen plaatsen kan onderdeel zijn van een van deze projecten.

Meer weten

Hebt u geen toegang tot een eigen parking? Geen probleem! Het aantal publieke laadpalen in Brussel neemt voortdurend toe. Het electrify.brussels-plan voorziet tegen 2024 in de plaatsing van een laadpaal op minder dan 150 meter van elk Brussels gezin.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel) en Sibelga bepalen waar de laadpalen komen op basis van precies vastgelegde criteria, zodat alle Brusselaars er baat bij hebben. Je kan ons niet vragen om ergens een publieke laadpaal te plaatsen. Maar je kan wél melden waar er laadpalen nodig zijn, met het formulier 'Nood aan een laadpaal'.

Meer info:

Download de gids voor het plaatsen van laadpalen in:

 • Eengezinswoningen (beschikbaar in de loop van 2023)
 • Appartementsgebouwen (PDF)
 • Ondernemingen of overheidsinstellingen (beschikbaar in de loop van 2023)
OF

Neem contact op met de facilitator laadinfrastructuur

Onze experts facilitators laadinfrastructuur helpen u om een goede start te nemen, door zaken als veiligheid, regels en kosten met u te bespreken. Ze beantwoorden alle vragen van particulieren en rechtspersonen en bieden gratis begeleiding aan.