Elektrisch opladen verplicht voor parkings vanaf 2025

Bent u beheerder van een Brusselse parking van 10 of meer plaatsen? Dan is de kans groot dat u vanaf 1 januari 2025 uw parking moet uitrusten met een minimumaantal laadpunten voor elektrische voertuigen. Het besluit van 29/09/2022 laat dit afhangen van het aantal parkeerplaatsen en de bestemming van uw parking (kantoren, woningen of andere functies).

Parkings van kantoren

Voor parkings van kantoren

  • Vanaf 1 januari 2025: minstens 10% van het aantal plaatsen, met een minimum van 2 laadpunten
  • Vanaf 1 januari 2030: minstens 20% van het aantal plaatsen
  • Vanaf 1 januari 2035: minstens 30% van het aantal plaatsen
Parkings van woningen

Voor parkings van woningen

Vanaf 1 januari 2025: een laadpunt per parkeerplaats van bewoners die toegang hebben tot de parking en beschikken over een elektrisch voertuig.

Openbare parkings

Voor andere parkings (openbare parkings of parkings bij handelszaken)

  • Vanaf 1 januari 2025: minstens 5% van het aantal plaatsen
  • Vanaf 1 januari 2030: minstens 10% van het aantal plaatsen
  • Vanaf 1 januari 2035: minstens 30% van het aantal plaatsen

Deze regels gelden voor bestaande parkings. Nieuwe parkings moeten onmiddellijk de nieuwe quota toepassen die voorzien zijn voor 2035.

Verscherpte veiligheidsvoorschriften

Om brandgevaar te voorkomen en de veiligheid van de gebruikers te waarborgen, moet bij de plaatsing van laadpunten aan de volgende eisen worden voldaan (zie besluit van 29/09/2022):

  • Het laadpunt moet geïnstalleerd worden op een onbrandbaar of brandwerend oppervlak;
  • Het laden van een voertuig moet verplicht gebeuren met behulp van hiervoor voorziene laadpunten;
  • De elektrische installaties moeten voldoende vermogen hebben om de voertuigen te laden en moeten gekeurd zijn door een erkend orgaan volgens het AREI;
  • De laadpunten moeten uitgerust kunnen worden met een fysieke bescherming of moeten hoog genoeg worden geplaatst om mogelijke beschadiging door een voertuig te voorkomen, maar ze moeten wel bereikbaar blijven voor personen met beperkte mobiliteit (PBM).

Er gelden ook bijkomende regels voor overdekte parkings (noodstopknop, ventilatie, verbod op het installeren van snellaadpunten...) en voor overdekte parkings van groter dan 1250m² of op een niveau lager dan -1 (rookmelder). U vindt alle regels in het besluit van 29/09/2022.

Consignes

Zit u nog met vragen? Dan kan de facilitator u helpen!

Om de omschakeling naar de verplichtingen voor 2025 vlotter te laten verlopen, stelt het Gewest gratis een “Facilitator laadinfrastructuur” ter beschikking. Deze kan u helpen om uw parking aan de normen te laten voldoen en al uw vragen te beantwoorden: welk type laadpunten moet u installeren? En hoeveel? Met welk vermogen? Welke gevolgen heeft dit voor uw elektrische installatie? Welke subsidies zijn er? Wat is de return on investment voor de plaatsing van “semi-publieke” laadpunten? Hoe verleent u toegang aan derden? Hoe kunt u ervoor zorgen dat de laadpunten tijdens de kantooruren beschikbaar zijn voor uw werknemers?...

Neem contact met de facilitator

Facilitateur