Wettelijke bepalingen

Gebruiksvoorwaarden van de website electrify.brussels

De website electrify.brussels heeft tot doel een regionale kaart van oplaadpunten voor elektrische auto's in openbare en semi-openbare ruimten ter beschikking te stellen.

Het gebruik van de informatie op deze site is toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd, op voorwaarde dat de site als bron wordt vermeld en dat de onderstaande gebruiksvoorwaarden worden nageleefd.

Om de locatie van oplaadpunten te bepalen, wordt jaarlijks een regionale kaart opgemaakt. Deze kaart is het resultaat van een samenwerking tussen onafhankelijke deskundigen (VUB), het Gewest (Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit), de gemeenten en Sibelga. In de toekomst zal bij deze kaart rekening worden gehouden met het gebruik van bestaande oplaadpunten om het nuttige aantal en de strategische locaties te bepalen waar nieuwe oplaadpunten moeten komen. Naast de installatie van de oplaadpunten volgens de gegevens met betrekking tot het gebruik ervan zal het Gewest binnenkort over een basisnetwerk beschikken. Daarom zijn er geen plannen om op verzoek van burgers nieuwe oplaadpunten te plaatsen.

Leefmilieu Brussel ziet erop toe dat de informatie op de site zo correct en actueel mogelijk is. Leefmilieu Brussel kan evenwel niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten die op de site zouden staan.

Leefmilieu Brussel probeert een maximale en continue beschikbaarheid van de site te waarborgen. Hij is evenwel niet immuun voor technische defecten: Leefmilieu Brussel wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van onbeschikbaarheid van de website, ongeacht de duur ervan.

Bescherming van persoonsgegevens

Leefmilieu Brussel, de administratie voor leefmilieu en energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens voor:

 • De verwerking die noodzakelijk is voor het uitvoeren van een opdracht binnen het kader van de uitoefening van de openbare bevoegdheid en het openbaar belang:
  • De verzameling van gegevens over oplaadpunten voor elektrische voertuigen in openbare en semi-openbare ruimten door het CIBG en de publicatie ervan.

Verwerkte gegevens

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Identificatiegegevens:
  • Adres van elk oplaadpunt;
  • ID van elk oplaadpunt;
    
 • Kenmerken van het oplaadpunt:

  Batchgegevens
  • De stroomsterkte van de connector;
  • Het formaat van de connector, of het nu gaat om een stekker of om een fiche Connector.format;
  • Het ID van de connector binnen de EVSE;
  • Het maximaal vermogen per connector;
  • Het type voeding per connector (eenfasig, driefasig, gelijkstroom);
  • Merken en modellen van de connector;
  • De spanning van de connector;
  • Ad-hoc-betaalmethoden met ad-hoc-prijzen (debet/creditcard, pincode, contactloos...) ;
  • ID van de EVSE. Identificeert de EVSE op unieke wijze binnen het platform van de OPC (dit veld kan nooit worden gewijzigd, aangepast of hernoemd);
  • Uniek ID van de EVSE voor de buitenwereld.  In overeenstemming met de norm “eMI3standard versie V1.0”;
  • ID van de EVSE, een nummer of karakterreeks die afgedrukt staat op de buitenkant van de EVSE voor een visuele identificatie;
  • Datum laatste bijwerking van de gegevens van de EVSE;
  • Parkeerbeperkingen voor de EVSE. Bijvoorbeeld: EV-ONLY, PLUGGED (alleen toegestaan indien aangesloten), DISABLED (personen met beperkte mobiliteit), CUSTOMERS (voor hotelgasten), MOTORCYCLES... ;
  • Type laadplaats: openbaar, semi-openbaar;
  • Openbaar wordt gedefinieerd als zijnde 24u/24 en 7d/7 toegankelijk voor iedereen;
  • Adres van de laadplaats: Straat en huisnummer;
  • Naam van de stad waar het oplaadpunt zich bevindt;
  • Breedte- en lengtegraad van de laadplaats;
  • Land van laadplaats;
  • Begin van de uitzonderlijke periode waarin de laadplaats niet operationeel/toegankelijk is;
  • Einde van de uitzonderlijke periode waarin de laadplaats niet operationeel/toegankelijk is;
  • Uniek ID voor de laadplaats;
  • Datum van de laatste bijwerking van de gegevens over de laadplaats.  Het kan gaan om een statusupdate zijn of een andere update (bv. contactgegevens);
  • Tijdsblokken (uren) gedurende welke de laadplaats toegankelijk is voor het laden;
  • De operator van het laadstation;
  • De postcode van het laadstation;
  • SLA voor de laadplaats, die de waarschijnlijkheid aangeeft dat de oplaadpunten op die locatie normaal functioneren;
  • Het uur waarop de oplaadsessie is voltooid/beëindigd;
  • Het uur waarop de oplaadsessie actief is geworden;
  • Het unieke ID dat de sessie in het CPO-platform identificeert;
  • Tijdsaanduiding van de laatste bijwerking (of aanmaak) van deze sessie;
  • Tariefinformatie per connector/EVSE. Deze omvat de volgende elementen:
   • Type: Tijd (oplaadtijd), energie (in kWh), parkeertijd (geen laadtijd), flat (vast tarief)
   • Prijs per eenheid exclusief btw
   • Btw (in %)
   • Step Size: minimaal te factureren bedrag. Deze eenheid wordt gebouwd met step size blocks

  Streaminggegevens
  • Status van de EVSE in real time. De waarden kunnen zijn: Beschikbaar, geblokkeerd, in gebruik, buiten gebruik, buiten dienst, gepland, ingetrokken, gereserveerd, onbekend.

Bewaring van de gegevens

Uw gegevens worden gedurende de volgende periodes bewaard:

 • Met betrekking tot de beschikbaarheid van de oplaadpunten: gegevensstroom in real time
 • Met betrekking tot de locatie van de oplaadpunten, de kosten van het opladen en eventuele storingen: 24 uur per dag gegevensstroom.

Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten op grond van de AVG uitoefenen door contact met ons op te nemen:

 • Per e-mail: webmaster@leefmilieu.brussels;
 • Per post:
  Leefmilieu Brussel
  Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
  Havenlaan 86C/3000
  1000 Brussel

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

 • Inzage van uw persoonsgegevens: we verstrekken u een kopie van de persoonsgegevens die we verwerken in het kader van de website Electrify;
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens: indien u van mening bent dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u vragen deze te corrigeren of informatie toe te voegen;
 • Wissing van uw persoonsgegevens: u kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen elke verwerking op basis van de uitvoering van een taak in de uitoefening van het openbaar gezag en in het algemeen belang op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. Wij stoppen de verwerking van uw gegevens als u hiertegen om gegronde redenen bezwaar maakt;
 • Beperking van de verwerking: u kunt vragen om opschorting van de verwerking terwijl wij uw verzoek om rectificatie van uw gegevens onderzoeken of uw recht op bezwaar uitoefenen.

Gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming mocht u vragen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens:

Gegevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit

 • Per e-mail: contact@apd-gba.be
 • Per post:
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Persstraat 35
  1000 Brussel

Cookiesbeleid

Het surfen op de website gaat gepaard met het gebruik van de volgende cookies:

 • orejime
 • _ga
 • _gid
 • _gat
 • _fbp
 • _p_hfp_client_id
 • pagead/landing [x2]
 • _gcl_au
 • EappsFacebookFeedCache#Items

1. Cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site

Deze cookies zijn vrijgesteld van de toestemmingsvereiste:

Benaming Bewaarduur Doel
orejime 100 dagen

Registreert de keuze van de bezoeker met betrekking tot de cookies

2. Cookies voor publieksmeting

Om de website aan te passen aan de vragen van de bezoekers, meten we de activiteit van de bezoekers op de website d.m.v. Google Analytics.

Benaming Bewaarduur Doel
_ga 26 maanden Registreert een uniek ID dat gebruikt wordt om statistische gegevens te genereren over de manier waarop de bezoeker de site gebruikt
_gid 26 maanden Registreert een uniek ID dat gebruikt wordt om statistische gegevens te genereren over de manier waarop de bezoeker de site gebruikt
_gat Duur van de sessie Gebruikt door Google Analytics om het aantal verzoeken aan hun server te controleren

We verzamelen ook uw IP-adres om te bepalen vanuit welke stad u inlogt. Deze wordt onmiddellijk anoniem gemaakt na gebruik. Leefmilieu Brussel kan dus in geen geval natuurlijke personen identificeren via deze weg.

U kan ervoor kiezen de cookies die door Google Analytics worden geplaatst over het algemeen te weigeren via de beschikbare procedure.

3. Reclamecookies

Benaming Bewaarduur Doel
_fbp 36 maanden De Facebook-pixel identificeert gebruikers van een Facebook-pagina om de impact te meten van de bewustmakingscampagnes die gelanceerd worden door Leefmilieu Brussel
_p_hfp_client_id 1 dag Gebruikt om sociale platforms op de website te implementeren. Hierdoor kunnen zij de gebruiker volgen door een specifieke identificatiecode aan de gebruiker toe te kennen.

pagead/landing [x2]

Duur van de sessie

Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites om relevantere advertenties te kunnen presenteren. Het laat de website ook toe het aantal keren dat dezelfde advertentie aan de bezoeker wordt getoond te beperken.

_gcl_au 3 maanden Gebruikt door Google AdSense om de doeltreffendheid te testen van advertenties op verschillende websites die hun diensten gebruiken.

EappsFacebookFeedCache#Items

Persistent Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten aan te bieden, zoals realtime aanbiedingen van adverteerders van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de aanverwante rechten, hebt u het recht om de informatie op deze site te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik.

Leefmilieu Brussel behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op de site alsook de informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld, met name foto's en kaarten.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de merken en logo's die op onze site voorkomen, worden gebruikt met de toestemming van hun eigenaars. Deze kunnen worden beschermd door eigendomsrechten. Daarom kunnen ze niet worden gebruikt zonder de toestemming van deze laatsten.

Datum update: 13/10/2022